Tematy zajęć

Język angielski Białystok
W ciągu roku staramy się aby nasze dzieci miały okazję poznać jak najwięcej słownictwa z różnych dziedzin życia. Każdy temat w którym opracowujemy dane słownictwo wzbogacony jest w liczne gry i piosenki podczas których dzieci utrwalają wymowę i pisownię nowo zapoznanych wyrazów.
angielski dla dzieci białystok
Nasz bogaty zbiór kart obrazkowych i książek w języku angielskim jest również świetnym narzędziem którym posługujemy się podczas każdej lekcji.
Przykładowe tematy zajęć dla najmłodszych:
– All about me
– My body
– My friends
– My family and home
– Colours
– Feelings and emotions
– Food
– Holidays: Christmas, Easter, Valentine’s Day , Mother’s and Father’s Day
– Shapes
– On our table
– Cutlery
– Daily routines
– I can
– Fruits
– Vegetables
– Animals
– My pets, farm animals, wild animals
– Under the sea
– Transportation
– Occupations/Community Helpers
– Weather/ Seasons
– Plants
– Insects
– Sports
– Space