Angielski w grupie 8-10 latków

8-10 latki:

To jest nasza najstarsza grupa, w której zajęcia są starannie zorganizowane pod względem tematycznym. Co tydzień skupiamy się na analizie różnych zagadnień językowych, co umożliwia uczestnikom poszerzanie swojej wiedzy. W trakcie zajęć stawiamy szczególny nacisk na poprawną wymowę pełnych zdań oraz składnię, co przyczynia się do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Zajęcia odbywają się praktycznie wyłącznie w tym języku, co sprzyja naturalnemu opanowywaniu go przez uczestników.

Grupa dedykowana 10-latkom stanowi niezwykle wartościowe środowisko do rozwijania umiejętności językowych w przygotowaniu do bardziej zaawansowanej nauki angielskiego. W tym wieku dzieci są już zdolne do skutecznego przyswajania nowych słów i zwrotów, a także posiadają większą zdolność do zrozumienia skomplikowanej gramatyki i składni języka angielskiego. Nasze zajęcia są starannie dostosowane do poziomu zaawansowania każdego uczestnika, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i zainteresowania.

W trakcie lekcji wykorzystujemy różnorodne metody nauczania, takie jak metoda projektowa, która angażuje dzieci w prace nad projektami związanymi z różnorodnymi tematami, oraz metoda problemowa, która zachęca do rozwiązywania problemów przy użyciu języka angielskiego. Ważne jest, aby zajęcia były nie tylko edukacyjne, ale również interesujące i inspirujące, zachęcając uczestników do aktywnego udziału w procesie nauki. Stawiamy na rozwijanie umiejętności mówienia poprzez zapewnianie dzieciom licznych okazji do praktykowania i doskonalenia swoich umiejętności językowych w praktyce.

Podsumowując, zajęcia z języka angielskiego dla 10-latków nie tylko wspierają rozwój kompetencji językowych, ale również stanowią doskonałe przygotowanie do nauki tego języka na bardziej zaawansowanym poziomie, zapewniając jednocześnie atrakcyjne i interaktywne środowisko edukacyjne.

Zapisy: